1. En Route to Intermolecular Cross-Dehydrogenative Coupling Reactions

  Chia-Yu Huang; Hyotaik Kang; Jianbin Li; Chao-Jun Li;
  http://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.9b01704
  J ORG CHEM - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. Catalytic Aerobic Cross-Dehydrogenative Coupling of Phenols and Catechols

  Wenbo Xu; Zheng Huang; Xiang Ji; Jean-Philip Lumb;
  http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.8b04443
  ACS CATAL - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. Allylic C–H Alkynylation via Copper-Photocatalyzed Cross-Dehydrogenative Coupling

  Ahmad A. Almasalma; Esteban Mejía;
  http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1690014
  被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. Copper-catalyzed cross-dehydrogenative coupling between quinazoline-3-oxides and indoles

  Qin Yang; Zhijian Yin; Lifang Zheng; Jianjun Yuan; Song Wei; Qiuping Ding; Yiyuan Peng;
  http://dx.doi.org/10.1039/c8ra09864f
  RSC ADV - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Cross-dehydrogenative coupling of secondary benzylic ethers with indoles and pyrroles

  Min Cao; Ying Mao; Jiancheng Huang; Yudao Ma; Lei Liu;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2019.03.032
  TETRAHEDRON LETT - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. Catalytic Enantioselective Cross Dehydrogenative Coupling of sp3 C-H of Heterocycles

  Shikha Gandhi;
  http://dx.doi.org/10.1039/c9ob02113b
  ORG BIOMOL CHEM - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. Silver-Promoted Versatile Cross-Dehydrogenative Coupling of Quinaldine with Usual Ethers

  Shoufeng Wang; Yafei Fan; Huaiqing Zhao; Jianfeng Wang; Shuxiang Zhang; Wengui Wang;
  http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1690697
  SYNLETT - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. Visible-Light-Induced Regioselective Cross-Dehydrogenative Coupling of 2H-Indazoles with Ethers

  Mukta Singsardar; Sudip Laru; Susmita Mondal; Alakananda Hajra;
  http://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.9b00318
  J ORG CHEM - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Metal-Free Regioselective Cross Dehydrogenative Coupling of Cyclic Ethers and Aryl Carbonyls

  Kishor D. Mane; Anagh Mukherjee; Kumar Vanka; Gurunath Suryavanshi;
  http://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.8b03048
  J ORG CHEM - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Cu‐Catalyzed Directed C7−H Imidation of Indolines via Cross‐Dehydrogenative Coupling

  Raziullah; Mohit Kumar; Ruchir Kant; Dipankar Koley;
  http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201900166
  ADV SYNTH CATAL - 被引用次数:0 时间:2019 导出 [打开HTML->sci-hub]
Copyright © 2015 Cross-Dehydrogenative Coupling的搜索结果由GYCC学术搜索提供 - 意见反馈 >>小额捐赠|打赏